Wij maken films!

Agenda
Wij maken films!
Agenda voor 2019
19 januari
14 april
11 mei
24-31 aug
2 november
Cinefleur festival
NH'63 Regiofestival
NOVA 1-minuutfestival
UNICA filmfestival Zeist
Nationaal NOVA filmfestival Lochem
Nieuwjaarsreceptie.
Films 85 jaar bestaan
De gimbal en
videohulpmiddelen
Tweede DOE-avond
Tweede wedstrijdavond
Algemene ledenvergadering
Finale-avond met rondreisjury
Spreker uitnodigen
Voorstel Alg. ledenvergadering
Nog nader in te vullen
Groene avond
8 januari
22 januari
5 februari
19 februari
5 maart
19 maart
2 april
16 april
30 april
14 mei
8 januari

22 januari

5 februari
19 februari
5 maart
19 maart
2 april
16 april
30 april
14 mei
Nieuwjaarsreceptie. Films 85 jaar bestaan
De gimbal en videohulpmiddelen
Tweede DOE-avond
Tweede wedstrijdavond
Algemene ledenvergadering
Finale-avond met rondreisjury
Spreker uitnodigen
Voorstel Alg. ledenvergadering
Nog nader in te vullen
Groene avond
Agenda voor 2020
7 januari Nieuwjaarsreceptie met bingo
21 januari Doe-avond
4 februari Spreker : Dick Ham
18 februari Tweede wedstrijdavond
3 maart Jaarvergadering
17 maart Finale avond - rondreisjury
31 maart Opdracht: verfilmde mop
14 april Spreker
28 april Opdracht: vertoning estafette-film
12 mei Groene avond
Externe activiteiten 2019
19 januari Cinefleur filmfestival
14 april NH'63 regiofestival
11 mei NOVA 1-minuutfestival
24-31 augustus UNICA filmfestival Zeist
2-3 november Nationaal NOVA filmfestival Lochem
24 november NH'63 Opdrachtfestival
8 december De Ronde Venen Open Filmfestival
Zomerreces
1 oktober Groene avond
15 oktober Vakantiefilms
29 oktober Première Opdrachtfilm
12 november Vertoning opdracht 'x tot x'
26 november 1e wedstrijdavond
10 december Oliebollenavond
Zomerreces
1 okt Groene avond
15 okt Vakantiefilms
29 okt Première Opdrachtfilm
12 nov Vertoning opdracht
'x tot x'
26 nov 1e wedstrijdavond
10 dec Oliebollenavond
Externe activiteiten 2019
19 jan Cinefleur filmfestival
14 april NH'63 regiofestival
11 mei NOVA 1-minuutfestival
24-31 augustus UNICA filmfestival Zeist
2-3 nov Nationaal NOVA filmfestival Lochem
24 nov NH'63 Opdrachtfestival
8 dec De Ronde Venen Open Filmfestival
Agenda voor 2020
7 jan Nieuwjaarsreceptie met bingo
21 jan Doe-avond
4 feb Spreker : Dick Ham
18 feb Tweede wedstrijdavond
3 mrt Jaarvergadering
17 mrt Finale avond - rondreisjury
31 mrt Opdracht: verfilmde mop
14 april Spreker
28 april Opdracht: vertoning estafette-film
12 mei Groene avond
CLUBGEBOUW

Clubhuis 'De Binding'
Bristolroodstraat 93
1503 NW ZAANDAM
SOCIAL MEDIA
Copyright © Videofilmgroep Saenden 2019
CLUBGEBOUW

Clubhuis 'De Binding'
Bristolroodstraat 93
1503 NW ZAANDAM
SOCIAL MEDIA
Copyright © Videofilmgroep Saenden 2019